Ifor ap Glyn (Bardd Cenedlaethol Cymru)

kos

W ogrodzie opieram się o szpadel,
a kos głosi obietnicę raju
płucząc gardło wieczornym słońcem;

będzie śpiewał, gdyż coś mu każe
wyciągać te okrągłe, musujące nuty.

Kos śpiewem wzywa mnie do pracy,
żebym uśmiechem rozpalił rewolucję;

gdyż przyszło nam żyć w świecie pieśni,
który ma wielką lukę w harmonii,
gdzie nie ułożysz własnej melodii.

Przełożył Adam Zdrodowski

 

Ifor ap Glyn (Narodowy Poeta Walii)

ceiliog mwyalchen

Yng nghefn y tŷ, wrth bwyso ar fy rhaw,
mae deryn du yn addo paradwys,
yn garglo heulwen yr hwyr yn ei wddf;

mi ganith, am fod rhaid iddo;
byrlymu’r nodau croyw...

Ei delori sy’n fy ngalw at fy ngwaith,
i greu chwyldro gyda gwên;

am fod y byd yn gân i gyd,
a bwlch enbyd yn ei harmoni
heb nodau ein halaw ninnau.

Ifor ap Glyn, pisarz, producent filmowy i, od 2016 roku, Narodowy Poeta Walii. Wydał cztery tomy poezji, a jego wiersze zamieszczone są w wielu antologiach. Występuje na żywo, brał udział w poetyckich tournée, w tym Lliwiau Rhyddid (Kolory Wolności) i Y Gadair Wag (Puste Krzesło). Dwukrotnie reprezentował Walię podczas Smithsonian Folklife Festival w USA oraz honorowany był „koroną poetycką” na festiwalu National Eisteddfod w Walii w 1999 i 2013 roku. Kos (Ceiliog Mwyalchen) jest ostatnim wierszem w cyklu, który nagrodzony został “koroną poetycką” w 2013 roku. Można odsłuchać go w oryginale tutaj: https://vimeo.com/255547443/a289a784f9. W tej serii wierszy autor odnosi się do faktu, iż liczba użytkowników języka walijskiego nieznacznie się zmniejszyła. Ifor ap Glyn urodził się w 1961 roku i wychował w Londynie. Spędzone tam dzieciństwo posłużyło mu za materiał do pierwszej powieści, Tra Bo Dau (ang. While there are two). W 2016 roku jeden z jego wierszy wyświetlany był na ścianie Pałacu Westminsterskiego w Londynie. Ifor ap Glyn mieszka obecnie w Caernarfon w Północnej Walii. Jest aktywnym członkiem tamtejszej sceny poetyckiej; dwukrotnie wygrał prestiżowy konkurs literacki organizowany przez BBC Radio Cymru. / fot. Devi Jones

 

Ifor ap Glyn, a poet, film producer, and since 2016 - National Poet of Wales. He has published four volumes of poetry and has contributed to many anthologies. An active performer, he has taken part in poetry tours, including Lliwiau Rhyddid (Colors of Freedom) and Gadair Wag (Empty Chair). He represented Wales twice at the Smithsonian Folklife Festival in the USA and was honoured with “the Crown" at the National Eisteddfod festival in Wales in 1999 and 2013. Ceiliog Mwyalchen is the last poem in the series awarded “the Crown" in 2013. You can listen to the original here: https://vimeo.com/255547443/a289a784f9. In this series of poems, the author refers to the fact that the number of Welsh speakers has slightly decreased. Ifor ap Glyn was born in 1961 and raised in London. His childhood spent there served as material for his first novel, Tra Bo Dau (While there are two). In 2016, one of his poems was displayed on the wall of the Westminster Palace in London. Ifor ap Glyn currently lives in Caernarfon, North Wales. He is an active member of the local poetic scene; he has won a prestigious literary competition organized by BBC Radio Cymru twice. / fot. Devi Jones

Adam Zdrodowski, urodził się w 1979 roku, autor, tłumacz. Wydał Przygody, etc. (2005), Jesień Zuzanny (2007) i 47 lotów balonem (2013). Przekładał Sarah Perry (Wąż z Essex, Marginesy 2018, w zapowiedziach), Marka Forda (z Jackiem Gutorowem: Chwila Nieuwagi, Instytut Mikołowski, Katowice 2014), Roda Menghama (z Tadeuszem Piórą: Rokowania i potyczki, Ars Cameralis, Katowice 2007), Arvinda Krishnę Mehrotrę, Gertrude Stein, Henry’ego Greena, Williama S. Burroughsa, Jamesa Schuylera, Henry’ego Aldridge’a Cartwrighta, Harryette Mullen, Vahni Capildeo, Marcusa Slease’a oraz, na angielski, Grzegorza Wróblewskiego (A Marzipan Factory. New and Selected Poems, Otoliths 2010), Wojciecha Brzoskę i Krzysztofa Siwczyka. Pracuje nad swoją pierwszą powieścią Everything that Happens Will Happen Today. Mieszka w Warszawie. / fot. Arkadiusz Wiedeński

 

Adam Zdrodowski, was born in 1979, author, translator. He has published Przygody, etc. (2005), Jesień Zuzanny (2007) and 47 lotów balonem (2013). He translated Sarah Perry (The Essex Serpent Marginesy Publishing House, 2018, in the announcements), Mark Ford (with Jacek Gutorowski Chwila Nieuwagi, Mikołowski Institute, Katowice, 2014), Rod Mengham (with Tadeusz Pióro: Parleys and skirmishes, Ars Cameralis, Katowice 2007), Arvind Krishna Mehrotha, Gertrude Stein, Henry Green, William S. Burroughs, James Schuyler, Henry Aldridge Cartwright, Harryette Mullen, Vahni Capildeo, Marcus Slease, and into English: Grzegorz Wróblewski (A Marzipan Factory. New and Selected Poems, Otoliths 2010), Wojciech Brzoska and Krzysztof Siwczyk. Currently working on his firs novel entitled Everything that Happens Will Happen Today. He lives in Warsaw. / fot. Arkadiusz Wiedeński