Doris Kareva

Czy wolność to wtedy, gdy...

Czy wolność to wtedy, gdy wszystko wolno?
A może – gdy nic nie trzeba?

Czy prawdą jest to, co wiedzą wszyscy?
Lub – szyfr, który złamać się nie da?

Przełożyła Anna Michalczuk

Doris Kareva

Kas siis on vabadus, kui…

Kas siis on vabadus, kui kõike võib?
Või hoopis siis, kui midagi ei pruugi?

Kas tõde see on, mida teavad kõik?
Või mida keegi lahti eal ei muugi?

Doris Kareva, urodziła się Tallinie, ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie w Tartu. Od 1979 roku pracuje w gazecie kulturalnej „Sirp“. W latach 1992-2008 jako Sekretarz Główny Estońskiej Komisji Państwowej w UNESCO, obecnie jako redaktor działu literatury pięknej w gazecie „Looming”. Autorka licznych zbiorów wierszy, jednak w jej dorobku jest także proza. Tłumaczka poezji, esejów oraz sztuk teatralnych, autorka wielu antologii. Zbiory jej poezji ukazały się po angielsku, francusku, szwedzku, rosyjsku, łotewsku, ukraińsku, węgiersku, fińsku i włosku. Jej utwory zostały przetłumaczone również na polski, niemiecki, rumuński, czeski, słoweński, litewski, grecki, holenderski, flamandzki, fryzyjski, walijski, kataloński, norweski, hindi, urdu, malajalam, kannada, bengalski, tajski, hebrajski i in.. Oprócz licznych nagród literackich dwukrotna zdobywczyni (1983 i 2005) Narodowej  Nagrody Republiki Estońskiej w dziedzinie kultury. W 2001 roku odznaczona Orderem Białej Gwiazdy IV klasy.

 

Doris Kareva, born in Tallinn, graduate in English philology at the University of Tarsu. Since 1979 she has been working at “Sirp”, a cultural newspaper. Between 1992 and 2008 the Secretary General of the Estonian National Commission in UNESCO, currently working as an editor of the literature section of “Looming” magazine. Author of numerous collections of poems. However, her works also include prose. Translator of poetry, essays and theatre plays, author of many anthologies. Collections of her poetry have been printed in English, French, Swedish, Russian, Latvian, Ukrainian, Hungarian, Finnish and Italian. Her works have also been translated into Polish, German, Romanian, Czech, Slovenian, Lithuanian, Greek, Dutch, Flemish, Frisian, Welsh, Catalan, Norwegian, Hindi, Urdu, Malayalam, Kannada, Bengali, Thai, Hebrew and other languages. Apart from winning numerous literary awards, she also won the National Award of the Republic of Estonia in the field of culture twice (in 1983 and 2005). In 2001, she was awarded the Order of the White Star 4th Class.

Anna Michalczuk, urodziła się w Opolu w 1974 roku, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, tłumaczka literatury estońskiej. Ta profesja łączy jej największe fascynacje: język, literaturę i Estonię. Często powraca do swojego ulubionego kraju: na krócej, odwiedzając przyjaciół i estońskie księgarnie, oraz na dłużej, jak w latach 2006-2007, gdy studiowała tam w ramach wymiany akademickiej i w latach 2007-2009, gdy pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie w Tartu. Przełożyła z języka estońskiego: obszerny esej Ojcu Jaana Kaplinskiego (Pogranicze, 2016), książki dla dzieci Księżniczki nieco zakręcone i Historie trochę szalone Piret Raud (Finebooks, 2015), Wiersze wybrane Jüriego Talveta („Wiersze w metrze”, edycja 2010) oraz opowiadania: Ogień i woda Kristiiny Ehin („Bluszcz” 2010), Ogród miłości inżyniera Pawła i Pewnego pięknego marcowego poranka Mehisa Heinsaara („Rita Baum” 2007). Jest również autorką artykułów o literaturze estońskiej: Spotkanie z Jaanem. O estońskim pisarzu Jaanie Kaplinskim, jednym z kandydatów tegorocznej Nagrody Nobla (2016), Więc i sam dla siebie jestem obcy? Polska w oczach estońskiego pisarza Jaana Kaplinskiego (2008), Estońskie wędrówki z książką w lewej ręce (2003), Siedem narodzin Toomasa Nipernaadiego (2003), Prasa literacka w Estonii (2003).

 

Anna Michalczuk born in Opole in 1974, graduate in Polish philology at the University of Wrocław. Translator of Estonian literature. That profession combines her greatest fascinations: language, literature and Estonia. She often returns to her favourite country: for a short time, visiting friends and Estonian bookshops, and for long-term stays, like in 2006-2007, when she studied there as part of an academic exchange programme, and in 2007-2009, when she worked as a teacher of Polish at the University of Tartu. She translated from Estonian an extensive essay Ojcu by Jaan Kaplinski (Pogranicze, 2016), children’s books Księżniczki nieco zakręcone [Princesses with a Twist] and Historie trochę szalone [ Slightly Silly Stories] by Piret Raud (Finebooks, 2015), Wiersze wybrane by Jüri Talvet („Wiersze w metrze”, 2010 edition) and stories: Ogień i woda by Kristiina Ehin („Bluszcz” 2010). Ogród miłości inżyniera Pawła and Pewnego pięknego marcowego poranka by Mehis Heinsaar („Rita Baum” 2007). She is also an author of articles on Estonian literature: Spotkanie z Jaanem. O estońskim pisarzu Jaanie Kaplinskim, jednym z kandydatów tegorocznej Nagrody Nobla (2016), Więc i sam dla siebie jestem obcy? Polska w oczach estońskiego pisarza Jaana Kaplinskiego (2008), Estońskie wędrówki z książką w lewej ręce (2003), Siedem narodzin Toomasa Nipernaadiego (2003), Prasa literacka w Estonii (2003).