Lubow Jakymczuk

skład

ale zejdzie woda
i wykiełkuje szurfami kopalń
jak fantazyjna roślina długoręka
i woda jak miłość
wszystko pochłonie łykiem –
żeby odłamki w całość zebrać
i urodzi tam morze
nowe i żywe
i urodzi nowych
jednak nie ludzi
którzy popłyną jak ryba
tam, gdzie ludzi już nie potrzeba

22 sierpnia 2014, Lwów

Przełożyła Aneta Kamińska

Lubow Jakymczuk

збирання

але зійде вода
і проклюнеться шурфами шахт
як химерна рослина руката
і вода, як любов
все поглине ковтком —
щоб уламки в одне зібрати
і народить там море
нове і живе
і народить нових
проте не людей
і вони попливуть як рибини
там, де люди уже не потрібні

22 серпня 2014, Львів

Lubow Jakymczuk, urodziła się w 1985 roku, ukraińska poetka, dziennikarka, scenarzystka i animatorka kultury. Urodziła się w Pierwomajsku w obwodzie ługańskim, obecnie mieszka w Kijowie. Autorka tomików poezji: jak MODA (2009) oraz Abrykosy Donbasu (2015). Tworzy poetycko-muzyczne projekty razem z kontrabasistą Markiem Tokarem oraz Ołesią Zdorowecką. Jej wiersze były również śpiewane przez znaną piosenkarkę Marjanę Sadowską. Organizatorka takich wydarzeń kulturalnych jak: Rok Semenki (2012), DonKult (Lwów 2015), GalicjaKult (Charków 2016), Metro do Kybynec (2016). Współautorka scenariusza filmu dokumentalnego Dom „Słowo” (2017). W 2015 roku kijowski magazyn „New Time” zaliczył ją do stu najbardziej wpływowych ludzi kultury na Ukrainie. W 2018 roku w Polsce wyszedł jej tomik Morele Donbasu w przekładzie Anety Kamińskiej. Wiersze były publikowane również w kilku antologiach: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011), Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2014), Przewodnik po zaminowanym terenie (2016) oraz Listy z Ukrainy. Antologia poezji (2016). W 2010 roku była stypendystką programu Ministra Kultury RP Gaude Polonia. Wielokrotnie występowała w Polsce.

Liubov Yakimchuk, born in 1985, Ukrainian poet, journalist, screenwriter and cultural animator. She was born in Pervomaisk in the Luhansk oblast and currently lives in Kiev. Author of volumes of poetry: jak MODA (2009) and Abrykosy Donbasu (2015). She creates poetic-musical projects together with a double-bassist Marek Tokar and Olesya Zdorovetska. Her poems were also sung by a well-known singer- Mariana Sadovska. Organizer of such cultural events as: Semenki Year (2012), DonKult (Lviv 2015), GalicjaKult (Kharkiv 2016), Metro to Kybynec (2016). Co-author of the screenplay of a documentary “Slovo” house (2017). In 2015, a Kiev magazine, "New Time", placed her among the hundred most influential people of culture in Ukraine. In 2018 her volume of poetry, Morele Donbasu, translated by Aneta Kamińska, was published in Poland. The poems were also published in several anthologies Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011), Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2014), Przewodnik po zaminowanym terenie (2016) and Listy z Ukrainy. Antologia poezji (2016). In 2010, she received a scholarship from the program of the Minister of Culture of the Republic of Poland, Gaude Polonia. She has given multiple performances in Poland.

Aneta Kamińska, urodziła się w 1976 roku, poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Urodziła się w Szczebrzeszynie, pochodzi z Zamościa, mieszka w Warszawie. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje jako metodyczka i lektorka języka polskiego dla cudzoziemców. Autorka tomików: Wiersze zdyszane (2000), zapisz zmiany (2004), czary i mary (hipertekst) (2007) oraz więzy krwi (2018). Wydała wybory przekładów wierszy: Nazara Honczara Gdybym (2007; przekład wspólnie z Andrijem Porytką), Hałyny Tkaczuk Ja ta inszi krasuni/ Ja i inne piękności (2011), Chrystii Wenhryniuk Dowhi oczi/ Długie oczy (2013), Borysa Humeniuka Wiersze z wojny (2016), Lubow Jakymczuk Morele z Donbasu (2018), a także trzy autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011), 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska (2012) oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2014). Współtłumaczka antologii: Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013), Komiks wierszem po ukraińsku (2015) oraz Listy z Ukrainy (2016). Stypendystka Ministra Kultury (2008, 2013).

 

Aneta Kamińska, born in 1976, a poet and a translator of Ukrainian poetry. She was born in Szczebrzeszyn, comes from Zamość, lives in Warsaw. She graduated in Polish philology at the University of Warsaw, works as a methodologist and a teacher of Polish for foreigners. Author of volumes: Wiersze zdyszane (2000), Zapisz zmiany (2004), Czary i mary (hipertekst) (2007) and Więzy krwi (2018). She has published selections of translated poems by: Nazar Honczar Gdybym (2007; translation with Andriy Porytka) Halyna Tkachuk Ja ta inszi krasuni, Chrystia Wenhryniuk Dowhi oczi, Borys Humeniuk Wiersze z wojny (2016), Liubov Yakimchuk Morele z Donbasu (2018) as well as three anthologies: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011), 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska (2012) and Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2014). Co-translator of anthologies Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013), Komiks wierszem po ukraińsku (2015) and Listy z Ukrainy (2016). She received scholarships of the Minister of Culture (2008, 2013).