Joanna Mueller

Stara Kontynentka wysiaduje

zatrute międzyludzie zatrute zatrute
w szczelinie lingwy przeciek linczu
na brzegach porzucone dziwne dziwne owoce
nabrzeża nabrzmiewają także w interiorze 
rwą mnie szwy szańców po cesarskich cięciach
ćmią odkształcenia na czaszkach nacji 
które mi wykrajano kleszczami rewolty 

nie w taki weszłam mariaż rewanżów
nie takim matkowałam demarkacjom

mgliste intuicje wiodą do ostatecznych rozwiązań
ślepe szczenięta szaleją od roszczeń
plemiona rosną w plena do spraw wypleniania
wyroje radykalnych chłopców 
kładą klajstry na dziąsłach i waśń na żądaniach
a chciwe czyścicielki na liniach uboju 
kompulsywnymi klikami zmieniają skórkę świata

pochować was w arce brzucha w kraterze po wybuchu
raz jeszcze nad grobem narodzić 

Joanna Mueller, urodziła się w 1979 roku w Pile. Poetka, eseistka, redaktorka, wielodzietna mama. Wydała cztery tomy poetyckie: Somnambóle fantomowe (Kraków 2003), Zagniazdowniki/Gniazdowniki (Kraków 2007, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia), Wylinki (Wrocław 2010) i intima thule (Wrocław 2015, nominacje do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy i do Silesiusa) oraz dwie książki eseistyczne: Stratygrafie (Wrocław 2010, nagroda Warszawska Premiera Literacka) i Powlekać rosnące (Wrocław 2013). Redaktorka książek: Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009) (Warszawa 2009, razem z Marią Cyranowicz i Justyną Radczyńską) oraz Warkoczami. Antologia nowej poezji (Warszawa 2016, wraz z Beatą Gulą i Sylwią Głuszak). Pisuje również wiersze dla dzieci. Tłumaczona m.in. na języki: czeski, serbski, rosyjski, ukraiński, niderlandzki, angielski, niemiecki (Mystische musthaves, Berlin 2016). Mieszka w Warszawie, gdzie m.in. współprowadzi seminarium o literaturze kobiet Wspólny Pokój.

 

Tomasz Ososiński, urodził się w 1975 roku, germanista i filolog klasyczny, adiunkt Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej oraz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Zajmuje się historią literatury niemieckiego romantyzmu oraz inkunabulistyką. Autor przekładów z literatury łacińskiej i niemieckiej. Przełożył m.in. Friedricha Schlegla, Rainera Marię Rilkego, Gottfrieda Benna, Paula Celana, Judith Hermann, Elfriede Jelinek, Jana Wagnera. W 2014 roku w jego tłumaczeniu ukazał się Dziennik schmargendorfski Rainera Marii Rilkego oraz Atlas wysp odległych Judith Schalansky.

Tomasz Ososiński, geb. 1975, Studium der Germanistik und der klassischen Philologie. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Alte Drucke der Nationalbibliothek sowie an der Linguistischen Hochschule in Warschau mit den Schwerpunkten Literaturgeschichte der deutschen Romantik und Inkunabeln.Übersetzungen aus dem Lateinischen und Deutschen, unter anderem Friedrich Schlegel, Johann Georg Hamann, Rainer Maria Rilke, Gottfried Benn, Paul Celan, Judith Hermann, Elfriede Jelinek und Jan Wagner. Neulich erschienene Übersetzungen: Schmargendorfer Tagebuch von Rainer Maria Rilke und Atlas der abgelegenen Inseln von Judith Schalansky.