Aušra Kaziliūnaitė

Omlet

chciałam usmażyć omlet
rozbiłam jajko
potem drugie
w trzecim znalazłam umorusanego chłopca

siedział sam, bez rodziców
w centrum handlowym
przy nim stało pudełko

rozejrzałam się czy nikt nie widzi
i dalej robiłam
śniadanie

Przełożyła Izabela Korybut-Daszkiewicz

Aušra Kaziliūnaitė

omletas

ruošiausi kepti omletą
praskėliau vieną kiaušinį
tada antrą
trečiame radau murziną berniuką

sėdėjo be tėvų, vienas
prekybos centre
šalia savęs turėjo dėžutę

apsidairiau ar niekas nemato
ir toliau gaminau
pusryčius

Aušra Kaziliūnaitė, urodziła się w 1987 roku, poetka, pisarka, działaczka praw człowieka. Opublikowała cztery książki poetyckie: Pirmoji lietuviška knyga (2007, Pierwsza litewska książka), 20% koncentracijos stovykla (2009, Obóz koncentracyjny 20%), Mėnulis yra tabletė (2014, Księżyc jest pastylką), esu aptrupėjusios sienos (2016, jestem odrapanym murem). Od 2012 r. jest członkinią Związku Pisarzy Litewskich. Za książkę Mėnulis yra tabletė otrzymała Nagrodę Jurgi Ivanauskaitė. W 2016 r. poetce przyznano Nagrodę Młodego Artysty. Jej twórczość była tłumaczona na angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, łotewski i polski. Aušra Kaziliūnaitė ukończyła studia historyczne i teologiczne. Obecnie jest doktorantką Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego i odbywa praktykę na Uniwersytecie w Amsterdamie.  

Aušra Kaziliūnaitė, gim. 1987, poetė, rašytoja, žmogaus teisių aktyvistė. Išleido keturias poezijos knygas: „Pirmoji lietuviška knyga“ (2007), „20% koncentracijos stovykla“ (2009), „Mėnulis yra tabletė“ (2014), „esu aptrupėjusios sienos“ (2016). Nuo 2012 m. - Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Už knygą „Mėnulis yra tabletė“ apdovanota Jurgos Ivanauskaitės premija. 2016 m. poetei paskirta Jaunojo menininko premija. Kūryba versta į anglų, prancūzų, rusų, vokiečių, latvių, lenkų kalbas. Aušra baigusi istorijos ir religijos mokslų studijas, šiuo metu yra Vilniaus universiteto filosofijos doktorantė ir atlieka praktiką Amsterdamo universitete. 

Izabela Korybut-Daszkiewicz, urodziła się w 1970 roku, tłumaczka literatury litewskiej i rosyjskiej. Ukończyła  polonistykę i lituanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w redakcji „Literatury na Świecie”, była lektorem języka polskiego w Tbilisi (Gruzja) i Biszkeku (Kirgistan). W jej przekładzie ukazały się m. in. następujące książki: Herkus Kunčius Moja walka bambino (Białystok 2001), Sigitas Parulskis Trzy sekundy nieba (Warszawa 2008), Paweł Sanajew Pochowajcie mnie pod podłogą (Warszawa 2009), Michaił Jelizarow Bibliotekarz (Warszawa 2012), Kristina Sabaliauskaitė Silva rerum (Kraków 2015). Tłumaczyła wiersze litewskich poetów: Marcelijusa Martinaitisa, Aidasa Marčėnasa, Sigitasa Parulskisa, Gintarasa Grajauskasa, Aivarasa Veiknysa i in. Przygotowała numer litewski „Literatury na Świecie” (nr 1-2, 2005).     

Izabela Korybut-Daszkiewicz (1970) – lietuvių ir rusų literatūros vertėja. Baigė lenkų ir lietuvių filologijos studijas Varšuvos universitete. Dirbo žurnalo „Literatura na Świecie” redakcijoje, lenkų kalbos lektore Tbilisyje (Gruzija) ir Biškeke (Kirgizija). Išvertė į lenkų kalbą šias lietuvių autorių knygas: Herkus Kunčius „Mano kova bambino“ (lenk. Moja walka bambino, Białystok 2001), Sigitas Parulskis „Trys sekundės dangaus“ (lenk. Trzy sekundy nieba , Warszawa 2008), Kristina Sabaliauskaitė „Silva rerum“ (lenk. Silva rerum, Kraków 2015). Taip pat išvertė į lenkų kalbą Marcelijaus Martinaičio, Aido Marčėno, Sigito Parulskio, Gintaro Grajausko, Aivaro Veiknio, Aušros Kaziliūnaitės ir kt. poeziją. Buvo žurnalo „Literatura na Świecie” (2005, Nr 1-2) numerio, skirto lietuvių literatūrai, redaktorė.