Daniela Seel

***

Gdybym miała tę pomarańczę, chciałabym się nią dzielić 
z innymi, z jeźdźcami otchłani piekielnych, chciałabym
oddzielić zaniedbania, ten krąg legend, od tego,
co wiecznie niegotowe, w chłodzie i ślepnąc
od rutyny, gdybym miała tę drugą, godziny 
długie wiszącą na wietrze, ze wstydu musiałabym zdzierać 
z niej pierścień, ranek nie nadszedłby wtedy ani łowy z sokołem,
o, nędzne skąpstwo – gdzie ta pomarańcza jest teraz?

Przełożył Tomasz Ososiński

Daniela Seel

***

Hätt ich die eine Orange, wollt ich sie teilen
mit den andern, den Höllenreitern, wollt ich
Versäumnisse scheiden, ein Sagengebinde,
vom Nimmerbereiten, auskühlend und vor
Routinen blind, hätt ich die zweite, die wind-
gescheite, ich schälte aus Scham einen Ring,
würde kein Morgen daran noch Federbeize,
oh lausiger Geiz – wo ist die Orange jetzt hin?

Daniela Seel, urodziła się w 1974 roku w Frankfurcie nad Menem. Jest poetką, tłumaczką i wydawczynią, mieszka w Berlinie.
W 2003 roku założyła wydawnictwo kookbooks – Labor für Poesie als Lebensform, razem z Andreasem Töpferem, autorem książek artystycznych i ilustratorem. Publikowała w czasopismach, magazynach, antologiach, internecie. Ma na swoim koncie liczne międzynarodowe kooperacje i występy, m.in. z wokalistką Planningtorock, choreografem Davidem Bloomem, poetami Rickiem Reutherem, Robertem Striplingiem i SJ Fowlerem. W kookbooks ukazały się jej tomiki poezji ich kann diese stelle nicht wiederfinden (2011) i was weißt du schon von prärie (2015). Daniela Seel jest m.in. laureatką nagród Friedrich-Hölderlin-Förderpreis, Ernst-Meister-Förderpreis, Kunstpreis Literatur von Lotto Brandenburg. Jej wiersze były tłumaczone na polski, angielski, czeski, francuski, norweski, włoski, holenderski, hiszpański, szwedzki, serbski i chorwacki.

Daniela Seel, geb. 1974 in Frankfurt/Main, lebt als Dichterin, Verlegerin und Übersetzerin in Berlin. Im Jahr 2003 gründete sie gemeinsam mit dem Buchkünstler und Illustrator Andreas Töpfer den Verlag kookbooks – Labor für Poesie als Lebensform. Sie veröffentlichte in Zeitschriften, Zeitungen, Anthologien, im Internet. Zahlreiche internationale Auftritte und Kollaborationen, u.a. mit der Musikerin Planningtorock, dem Tänzer David Bloom, den Dichtern Rick Reuther, Robert Stripling und SJ Fowler. Bei kookbooks veröffentlichte Sie die Gedichtbände ich kann diese stelle nicht wiederfinden (2011) und was weißt du schon von prärie ( 2015). Daniela Seel erhielt u.a. den Friedrich-Hölderlin-Förderpreis, den Ernst-Meister-Förderpreis und den Kunstpreis Literatur von Lotto Brandenburg. Einige ihrer Gedichte wurden bislang ins Polnische, Englische, Slowakische, Tschechische, Französische, Norwegische, Italienische, Niederländische, Spanische, Schwedische, Serbische und Kroatische übersetzt.