Angelika Rainer

***

W krainie Nod rozbiłam swój obóz
nigdzie go nie znajdziesz
dla każdego inny to kraj
do którego nikt nie dotrze
z którego nikt się nie wydostanie

Gdy przyjdziesz
położysz się obok mnie w cieniu galbanowca
nauczysz mnie
rozróżniać rukolę i nard

Przełożył Ryszard Wojnakowski

Angelika Rainer

***

Im Land Nod habe ich mein Lager aufgeschlagen
nirgends wirst du es finden
jedem ist es ein anderes Land
zu dem niemand gelangt
aus dem niemand entlässt

Wirst du kommen
in den Schatten des Galbanum dich legen zu mir
mich darin weisen
Rauke und Narde zu unterscheiden

 

Angelika Rainer urodziła się w 1971 roku w Lienzu (Tyrol Wschodni), a obecnie mieszka w Wiedniu. Melomanom znana jest przede wszystkim jako harfistka występująca w zespole Musicbanda Franui. Po debiucie „Luciferin” (2008), który spotkał się z dużym uznaniem, w 2011 roku została wyróżniona Wielkim Stypendium Literackim Landu Tyrol. W swojej drugiej książce „Odradek”, którą należy zaliczyć do prozy poetyckiej, snuje dalej opowieść istoty ze szpuli nici z opowiadania Kafki „Troska ojca rodziny“.

Angelika Rainer wurde 1971 in Lienz (Osttirol) geboren und lebt nun in Wien. Sie ist Musikfreunden vor allem als Harfenistin der Musicbanda Franui bekannt. Nach ihrem vielbeachteten Debüt "Luciferin" (2008) wurde sie 2011 mit dem Großen Literaturstipendium des Landes Tirol ausgezeichnet. In ihrem zweiten Buch "Odradek", das der Gattung lyrischer Prosa zu zählen ist, spinnt sie die Geschichte eines Zwirnspulenwesens aus Kafkas Erzählung "Die Sorge des Hausvaters" weiter.

Ryszard Wojnakowski, urodzony w 1956 roku w Busku-Zdroju, mieszka w Krakowie. W latach 1974-79 studiował w Krakowie germanistykę i skandynawistykę. 1979-83 był nauczycielem niemieckiego, a 1983-1993 redaktorem w wydawnictwie. Od 1993 roku jest wolnym twórcą jako tłumacz i wydawca literatury niemieckojęzycznej. Jego pierwsze próby sięgają okresu studiów, w połowie lat 1980-tych zdobył mocną pozycję w zawodzie tłumackim. Do tej pory legitymuje się dorobkiem około stu przełożonych książek (proza, liryka, literatura faktu). Od początku lat 1990-tych brał udział w warsztatach i konferencjach tłumaczy w Niemczech i Polsce. W 2000 roku – zaczął wydawać dwujęzyczną serię współczesnej poezji austriackiej, w której ukazało się do tej pory dziewięć tomów. Od 2005 roku prowadził wielokrotnie warsztaty dla młodych tłumaczy, a w semestrze zimowym  2009/10 seminarium praktycznego przekładu na Viadrinie. W roku 2005 sprawował funkcję Translator in Residence w Europejskim Kolegium Tłumaczy w Straelen. Wyróżniony wieloma nagrodami, w tym Nagrodą im. Karla Dedeciusa w 2009 roku.

Ryszard Wojnakowski, geboren 1956 in Busko-Zdrój, lebt in Krakau. 1974-79 hat er Germanistik und Skandinavistik in Krakau studiert. 1979-83 war er Lehrer für Deutsch, 1983-93 Verlagslektor. Seit 1993 ist er freischaffender Übersetzer und Herausgeber deutschsprachiger Literatur. Seine ersten Versuche reichen in die Studienzeit zurück, Mitte achtziger Jahre hat er sich im Übersetzer-Beruf etabliert. Bis dato sind es etwa hundert Buchpublikationen (Prosa, Lyrik, Sachbuch). Seit Anfang neunziger Jahre hat er an Übersetzerwerkstätten und -konferenzen in Deutschland und Polen teilgenommen. 2000 – Gründung und Herausgabe der zweisprachigen Reihe der zeitgenössischen österreichischen Lyrik, in der inzwischen neun Bände erschienen sind. Seit 2005 hat er mehrere Werkstätte für junge Übersetzer geleitet, im Wintersemester 2009/10 ein Praxis-Seminar an der Viadrina. Im Jahre 2005 war er Translator in Residence im Europäischen Übersetzerkollegium Straelen. Mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter 2009 mit dem Karl-Dedecius-Preis.