Dumitru Crudu

BYĆ SAMOTNYM

być samotnym jak
nóż co wchodzi w chleb
a potem w salami
jak tamte cienkie plasterki
salami okrągłe
które toczą się po stole

być samotnym jak butelka
po kefirze pusta
jak korek od
szampana
co strzela w powietrze

być samotnym bardzo samotnym
i pisać ten wiersz

Przełożył Jakub Kornhauser

Dumitru Crudu

SĂ FII SINGUR

să fii singur ca un
cuţit ce intră în pâine
şi apoi în salam
ca bucăţelele alea subţiri
de salam rotunde
care se rostogolesc pe masă

să fii singur ca o sticlă
de chefir goală
ca un dop de
şampanie
ce sare în aer

să fii singur singur
şi să scrii poemul ăsta

Dumitru Crudu, piszący po rumuńsku mołdawski poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki, autor książek dla dzieci. Urodził się niedaleko Ungheni, studiował w Kiszyniowie, Tbilisi, skąd uszedł przed wojną domową na początku lat 90., a następnie w Braszowie i Sybinie. Mieszka w Kiszyniowie. Zadebiutował tomem wierszy Falsul Dimitrie w 1994 roku. Od tamtej pory wydał prawie trzydzieści książek: tomów wierszy, powieści i dramatów, za które otrzymał wiele nagród literackich w Mołdawii, Rumunii i innych krajach. Ostatnio wydał zbiór prozy Moartea unei veveriţe (2017). Tłumaczony na kilkanaście języków (na polski dotychczas nie). W 1998 roku współtworzył frakturyzm, nurt poetycki nawołujący do opisywania codziennego życia, nonkonformizmu i nieufności wobec mód i konwencji literackich. Dumitru Crudu został nominowany do Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności 2018.

Dumitru Crudu, a Moldovan poet, prose writer, playwright, publicist and author of children’s books written in Romanian. He was born near Ungheni, studied in Chisinau, Tbilisi, where he fled from the civil war in the early 90s, and then in Brasov and Sibiu. He lives in Chisinau. He made his debut with a volume of poems Falsul Dimitrie in 1994. Since then, he has published nearly thirty books: volumes of poetry, novels and dramas, for which he has received many literary awards in Moldova, Romania and other countries. He has recently published a collection of prose Moartea unei veveriţe (2017). His works were translated into several languages (not yet available in Polish). In 1998, he co-founded fracturism, a poetic current that called for describing everyday life, nonconformity and distrust of fashions and literary conventions. Dumitru Crudu was nominated for 2018 European Poet of Freedom Literary Award.

Jakub Kornhauser, literaturoznawca, poeta, eseista, tłumacz, krytyk literacki, edytor. Współzałożyciel i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki UJ, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ. Zajmuje się teorią i historią awangardy oraz poezją współczesną. Tłumaczy z francuskiego, rumuńskiego i serbskiego; zredagował m.in. tom Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej (2014). Współpracownik Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, felietonista „Gazety Wyborczej”, redaktor m.in. serii wydawniczej awangarda/rewizje w Wydawnictwie UJ. Autor i redaktor kilkunastu książek. Ostatnio wydał monografię Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje (2017). Za tom poematów prozą Drożdżownia otrzymał w 2015 roku Nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej. Urodził się i mieszka w Krakowie.

 

Jakub Kornhauser, literary scholar, poet, essayist, translator, literary critic, editor. Co-founder and employee of the Avant-garde Research Center of the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University, assistant professor at the Faculty of Philology at the Jagiellonian University. He deals with the theory and history of avant-garde and contemporary poetry. Translates from French, Romanian and Serbian; he edited, e.g. Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej (2014). Co-worker of the Museum of Contemporary Art in Cracow, columnist for "Gazeta Wyborcza", editor of the publishing series awangarda/rewizje at the Jagiellonian University Publishing House. Author and editor of more than a dozen books. He has recently published a monograph Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje (2017). He has been awarded the Wisława Szymborska Award (2016) for Drożdżownia, one of his volumes of poetry. He was born and lives in Kraków.