Anise Koltz

Porada
[z Anise Koltz, Je renaîtrai (Odrodzę się). Paryż, Arfuyen 2011]

Zamiast poświęcać ludzi
dla idei
 
Poświęćcie idee
by uchować ludzi.

Przełożył Wawrzyniec Brzozowski

Anise Koltz 

Conseil
[dans Anise Koltz, Je renaîtrai. Paris, Arfuyen 2011]  

Au lieu de sacrifier des hommes
pour des idées

Sacrifiez des idées
Pour sauvegarder des hommes.

Anise Koltz, urodziła się w 1928 roku, mieszka w Luksemburgu. Prawdziwa ambasadorka literatury swojego kraju, luksemburska poetka o międzynarodowej renomie. Począwszy od lat 60’ tworzy dzieła rozbrajające powściągliwością. Jej wiersze są przeźroczyste, zwięzłe, prawie kliniczne. Wyciągają na światło dzienne i obnażają ukryte idee i myśli czytelnika, zapraszając go do introspekcji i poszukiwania wewnętrznej czystości i wzbogacenia. „Wielka dama” prowadzi swe słowa niczym cięcia chirurgicznym skalpelem. Jej pacjentem jest życie, a dokładnie jego zakamarki, lęki, emocje, upływ czasu i śmierć. Wydawnictwo Gallimard opublikowało ostatnio antologię jej poezji zatytułowaną Somnambule du jour (Lunatyk dnia).  

Anise Koltz, est née en 1928 et réside au Luxembourg. Véritable ambassadrice de la littérature de son pays, est une poétesse luxembourgeoise de renommée internationale. À partir des années 60, elle crée une œuvre d’une sobriété désarmante. Ses poèmes sont limpides, concis, presque cliniques. Puissants, ils exhument et mettent à nu les idées et les pensées enfouies du lecteur, lequel est invité à une introspection et exploration de son for intérieur synonyme de purification et d’enrichissement. La «Grande Dame» manie ses mots comme un chirurgien son scalpel. Sa patiente, cependant, est la vie ou, plus précisément, ses gouffres, ses peurs, ses émotions, l’écoulement du temps et la mort. La maison d'édition Gallimard a récemment publié une anthologie de ses poèmes intitulée «Somnambule du jour». 

Wawrzyniec Brzozowski, urodził się w 1953 roku, historyk sztuki i tłumacz literatury francuskiej. Laureat nagrody miesięcznika "Literatura na Świecie" za debiut translatorski.

Wawrzyniec Brzozowski, né en 1953, l’historien de l’art et l’interprète de la littérature française. Le lauréat du prix du mensuel "Literatura na Świecie" pour le début en interprétariat.