Thomas Boberg

Europa

Ci wszyscy ludzie którzy nie wiedzą nic o wczoraj
Ci wszyscy ludzie którzy zapomnieli skąd przyszli
Ci wszyscy ludzie którzy zgubili swoje klucze
Ci wszyscy ludzie którzy zostaną poza klubem
Ci wszyscy ludzie którzy nie mieszczą się na czubku mojego pióra
Ci wszyscy ludzie którzy idą za strategią strachu
Ci wszyscy ludzie którzy się mijają
Ci wszyscy ludzie którzy zamknęli się w środku i wyrzucili klucz
Ci wszyscy ludzie którzy przychodzą na czas lecz nie osiągają celu
Ci wszyscy ludzie którzy nie pragną doświadczyć jutra
Ci wszyscy ludzie którzy zostają choć czeka na nich pociąg
Ci wszyscy ludzie którzy wystają w śniegu przed zamkniętą bramą
Ci wszyscy ludzie którzy nie umieją być tam gdzie są

Przełożyła Bogusława Sochańska

Thomas Boberg

Europa

Alle de mennesker der ikke kender i går
Alle de mennesker der har glemt hvor de kom fra
Alle de mennesker der har tabt deres nøgler
Alle de mennesker der ikke må være i klubben
Alle de mennesker der ikke kan være på spidsen af min pen
Alle de mennesker der følger angstens strategi
Alle de mennesker der går forbi hinanden
Alle de mennesker der lukker sig inde og smider nøglen væk
Alle de mennesker der kommer til tiden men ikke når frem
Alle de mennesker der ikke vil opleve i morgen
Alle de mennesker der bliver skønt toget venter
Alle de mennesker der venter i sneen men porten er lukket
Alle de mennesker der ikke kan være hvor de er

Thomas Boberg, urodził się w 1960 roku, duński poeta i prozaik. Zadebiutował w 1984 roku tomikiem Hvæsende på mit øjekast. Jest autorem niespełna dwudziestu tomików wierszy. W 1996 roku uznanie przyniósł mu reportaż z podróży Sølvtråden, za którym poszły cztery kolejne. Boberg wydał także zbiór nowel oraz powieść Flakker. Lirykę Boberga charakteryzuje swoisty niepokój związany z potrzebą podróży, konfrontacji ze światem zewnętrznym i w tym kontekście z sobą samym. W wierszach z ostatnich lat dochodzi do głosu także krytyka społeczno-polityczna. Na twórczości poety silne piętno zostawiły podróże po Ameryce Południowej i Środkowej, a także fakt, że przez kilka lat mieszkał za granicą, w Barcelonie i w Limie (Peru). W uznaniu wysokiej klasy jego twórczości Państwowa Fundacja Sztuki przyznała Thomasowi Bobergowi w 2001 roku dożywotnie stypendium twórcze. Poeta dwukrotnie był nominowany do Nagrody Literackiej Rady Nordyckiej: w 2000 roku za reportaż Americas i w 2006 roku za tom wierszy Livsstil. W 2012 roku wyróżniono go prestiżową Nagrodą Duńskiej Akademii.    

Thomas Boberg, født i1960, er en dansk digter og forfatter. Boberg debuterede i 1984 med digtsamlingen Hvæsende på mit øjekast, og har siden udgivet en lang række digtsamlinger. I 1996 udkom hans rejseskildring Sølvtråden, som bragte ham en stor annerkendelse. Siden er endnu fire bøger med hans rejseerindringer udkommet. Boberg har desuden skrevet noveller og romanen Flakker. Bobergs digte kredser om tematikkerne uro og udlængsel, opbrud og forvandling, hvor det lyriske jeg søger efter en konfrontation med den ydre verden og i denne kontekst med sig selv. Seneste digtsamlinger bringer desuden en civilisationskritik. Forfatterskabet er præget af digterens omfattende rejser, i særligt Syd- og Mellemamerika. Boberg har også boet i udlandet, adskillige år i Barcelona og i Lima, Peru. I 2001 blev Thomas Boberg tildelt Kunstfondens livsvarige ydelse, og fik i 2012 Det Danske Akademis Store Pris. Yderligere er han i to omgange blevet indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris, i 2000 for rejseskildringen Americas og i 2006 for digtsamlingen Livsstil

Bogusława Sochańska, tłumaczka, autorka tekstów krytycznoliterackich i esejów poświęconych literaturze duńskiej. Jest absolwentką filologii duńskiej na UAM w Poznaniu, gdzie w latach 1980-1994 wykładała historię literatury duńskiej i translatologię. Za najważniejsze w dotychczasowym dorobku uważa przekłady utworów H.Ch. Andersena. Za przekład baśni i opowieści uhonorowana duńską Nagrodą im. H.Ch. Andersena, za wybór z dzienników Andersena nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2015. W jej tłumaczeniach ukazały się m.in. tomiki wierszy Janiny Katz i Yahyi Hassana (za przekład tego ostatniego nominowana do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2016), a także fraszki Pieta Heina. W periodykach publikowała tłumaczenia wierszy m.in. Inger Christensen, Marianne Larsen, Petera Laugesena, Henrika Nordbrandta, Grzegorza Wróblewskiego, Louise Rosengreen.  

Bogusława Sochańska var 1980-1994 lektor ved Skandinavisk Fakultet i Poznan, hvor hun underviste i dansk litteraturhistorie og translatologi. Som vigtigste oversætterarbejde anses oversættelsen af H.C. Andersens samlede Eventyr og Historier, som hun i 2007 fik Hans Christian Andersen Prisen (Odense) for, og et udvalg af H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875, som blev nomineret til den polske pris Nagroda Literacka GDYNIA 2015. Desuden har Sochanska oversat prosa, teaterstykker og digte af bl.a. Astrid Saalbach, Susanne Brøgger, Janina Katz, Stig Dalager og Piet Hein. I 2014 fik Sochanska Den Danske Oversætterpris, derudover blev hun i 2016 nomineret til The European Poet of Freedom Award for oversættelse af Yahya Hassans digtsamling. I de polske tidskrifter har Sochanska publiciret flere artikler og essays om dansk litteratur, først og fremmest om H.C. Andersen, samt sine oversættelser af digte af bl.a. Inger Christensen, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Henrik Nordbrandt, Louise Rosengreen.