Teodora Coman

NIE

nie, nie kolekcjonuję przedmiotów. nie noszę odświętnych strojów
nie, nigdy nie napisałam erotyku
nie, nie mam w zwyczaju robić rezerwacji
nie, rozmowy nie wytrenowały mi ucha lepiej niż plotki
nie, nie mam zdecydowanego stanowiska względem mniejszości seksualnych
nie, nigdy nie prowadziłam i nie będę
nie, nie powietrze klimatyzowane, raczej powietrze niezamieszkałe
nie, duch miejsca jest czymś innym, to przyzwyczajenie.
tak, prawie zawsze mam się na baczności, mam napiętą samotność tchórzy
tak, wlewam w siebie do pełna każdy płyn
tak, żałuję starych telefonów.
dziś już nie da się rozmawiać po obu końcach przewodu
tak. czerń. w każdej sytuacji. i asymetria.

Przełożyła Joanna Kornaś-Warwas

Teodora Coman

NU

nu, nu colecţionez obiecte. nu port ţinute de ocazie
nu, nu am scris niciodată poezie erotică
nu, nu obişnuiesc să îmi fac rezervare
nu, discuţiile nu mi-au antrenat urechea mai bine decât bârfele
nu, nu am o poziţie fermă în privinţa minorităţilor sexuale
nu, nu am condus niciodată şi nici n-o voi face
nu, nu aer condiţionat, mai degrabă aer nelocuit
nu, spiritul locului e altceva, e obişnuinţa.
da, sunt mai mereu în gardă, am solitudinea încordată a fricoşilor
da, îmi fac plinul cu orice lichid
da, regret telefoanele vechi.
azi nu se mai poate vorbi la capetele unui fir
da. negrul. în orice situaţie. şi asimetria.

Teodora Coman, urodziła się w 1976 roku, jest autorką dwóch tomików poezji: kret z mansardy (2012) i nienależne korzyści (2017). Obie książki ukazały się nakładem wydawnictwa Casa de Editură Max Blecher. Od 2011 współpracuje w charakterze redaktora z czasopismem literackim „Poesis Internațional”.

Teodora Coman, born in 1976, is an author of two volumes: “The Attic Mole” (2012) and “Nienależne korzyści” (2017). Both books were published by Max Blecher Publishing House. Since 2011, she cooperates, as an editor, with “Poesis Internațional” literary magazine.

Joanna Kornaś-Warwas, tłumaczka, lektorka języka rumuńskiego, ukończyła filologię rumuńską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi szkołę językową CALITATE w Krakowie. Przekłada prozę, poezję oraz sztuki teatralne. Jest autorką przekładów najbardziej cenionych pisarzy rumuńskich, takich jak Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. Powieść Dana Lungu pt. Jestem komunistyczną babą! znalazła się w półfinale Nagrody Angelus dla najlepszej książki Europy Środkowej w roku 2010. W 2016 roku otrzymała Nagrodę dla tłumacza „Europejskiego Poety Wolności 2016” za tomik Moja ojczyzna A4 Any Blandiany oraz Nagrodę dla tłumacza za przekład uhonorowanej Literacką Nagrodą Europy Środkowej ANGELUS Księgi szeptów Varujana Vosganiana. / fot. Korta Studio


 

Joanna Kornaś-Warwas, translator, teacher of Romanian, graduate in Romanian philology at the Jagiellonian University. She runs CALITATE language school in Cracow. She translates prose, poetry and theatrical plays. She is an author of translations of the most renowned Romanian writers such as Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. Dan Lungu's novel Sînt o babă comunistă! was in the semi-final of the Angelus Award for the best Central European book of 2010. In 2016, she received the Translator's Award for the "European Poet of Freedom 2016" for the book Patria mea A4 (My Native Land A4) by Ana Blandiana and the Angelus Central European Literature Award - Translator's Award for the translation of The Book of Whispers by Varujan Vosganian. / fot. Korta Studio