Mehmet Narlı

PRZEBUDZENIE

co to za przebudzenie
powiedzmy że umycie się wody
rozbite szkło uderzenie talerza o ziemię
rozświetlenie jaskini przez słońce
kiedy narasta dźwięk kości
powiedzmy że uderzenie strachu o twarz

co to za postawienie na nogi
powiedzmy że cień wsparcia twojej dłoni
starzenie się dziecka trzymającego tę dłoń
powiedzmy że wznoszenie liścia przez wiatr
pozwolenie twoim wargom na uśmiech
powiedzmy że potrzeba zamku w drzwiach

co to za potrzeba
powiedzmy że rozsypanie się słów ze słownika
puszczanie pędu przebudzenie wolności

Przełożył Öztürk Emiroğlu

Mehmet Narlı

UYANIŞ

nasıl uyanmaksa
suyun kendini yıkması diyelim
kırılması camın düşmesi tabağın yere
mağaraya güneşin vurması
kemiğin çıkardığı ses büyürken
korkunun yüze çarpması diyelim

nasıl ayağa kalkmaksa
elindeki çubuğun gölgesi diyelim
eline tutunması bebeğin elinde yaşlanması
rüzgarın kaldırması diyelim yaprağı
dudaklarının yol vermesi gülüşüne
kapının kilide yürümesi diyelim

nasıl yürümekse
kelimelerin sözlükten dökülmesi diyelim
çıtırdaması dalın uyanışı özgürlüğün

Mehmet Narlı, urodził się w 1963 roku w mieście Kahramanmaraş. Ukończył studia licencjackie na Wydziale Języka i Literatury Tureckiej na Uniwersytecie Ondokuz Mayıs w Samsunie, w Turcji. Po 4 latach pracy jako nauczyciel w Kahramanmaraş, zatrudnił się jako asystent na Uniwersytecie Sütçü İmam, gdzie uzyskał stopień magistra. W 2000 roku został mu nadany stopień naukowy doktora. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Literatury i Nauk Ścisłych na Uniwersytecie Balıkesir. Od 1987 roku Mehmet Narlı publikuje artykuły krytycznoliterackie w czasopismach takich jak „Dolunay”, „Kırağı”, „Kanat”, „Türk Edebiyatı”, „Yedi İklim”, „Hece”, „Varlık”, „Dergah”, „İtibar”, „İzdiham” oraz artykuły naukowe w czasopismach „Türk Dili”, „Türkbilig”, „İlmi Araştırmalar” czy „Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları”. W 2007 roku otrzymał nagrodę pisarza roku od Stowarzyszenia Pisarzy Turcji (Türkiye Yazarlar Birliği) w dziedzinie badań nad literaturą.

 

Mehmet Narlı, was born in 1963 in the city of Kahramanmaraş. He graduated from the Faculty of Turkish Language and Literature at the Ondokuz Mayıs University in Samsuno, Turkey. After 4 years as a teacher in Kahramanmaraş, he worked as an assistant at the Sütçü İmam University, where he obtained a Master's degree. In 2000 he was awarded the doctoral degree. Currently, he is a lecturer at the Faculty of Science and Literature at the Balıkesir University. Since 1987, he has been publishing critical literary articles in magazines such as: „Dolunay”, „Kırağı”, „Kanat”, „Türk Edebiyatı”, „Yedi İklim”, „Hece”, „Varlık”, „Dergah”, „İtibar”, „İzdiham” as well as scientific articles in „Türk Dili”, „Türkbilig”, „İlmi Araştırmalar” or „Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları” periodicals. Winner of the Writer of the Year prize awarded by the Turkish Writers' Association (Türkiye Yazarlar Birliği) in the field of literary research.

Öztürk Emiroğlu, wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od roku 2013 dyrektor Yunus Emre Enstitüsü Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie. W skład jego dorobku naukowego wchodzą książki, artykuły i referaty. Jest też autorem podręczników i skryptów, haseł encyklopedycznych, redaktorem naukowym książek, edytorem pracy pt. Historia Literatury Tureckiej i tłumaczem poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Świrszczynskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury oraz innych poetów z języka polskiego na turecki.

 

Öztürk Emiroğlu, lecturer at the Department of Turkology and Peoples of Central Asia of the Faculty of Oriental Studies at Warsaw University. Since 2013, director of Yunus Emre Enstitüsü - Yunus Emre Institute in Warsaw. His scientific achievements include books, articles and papers. He is also an author of textbooks, scripts and encyclopaedic entries, a book editor, and an editor of a publication entitled History of Turkish Literature. He translated the poetry of Konstanty Ildefons Gałczyński, Anna Świrszczynska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tadeusz Różewicz, Edward Stachura and other poets from Polish into Turkish.