Rita Chirian

Ptaki

Babunia mówiła, że bociany już nie wróciły. 
Pozostały puste gniazda jak uderzenia pocisku prosto w niebo.
Nie wrócił ani drozd, ani pustułka.
Nikt nie widział nawet sikorki. Ale tak było w czasie wojny.
Potem, przez jakiś czas, ptaki robiły swoje, niebo było zajęte,
wielkiemu www nie umknęło żadne oko – 
na zachodniej granicy stoję jak przed klasą dzieci,
pod koniec zajęć, kiedy wystarczy odwrócić się na chwilę tyłem
żeby rzuciły w ciebie resztkami z obiadu.
Teraz, na zachodniej granicy, w świetle reflektorów nie pojawia się żadne zwierzę – 
autostrady są bezpieczniejsze niż ogrodzenia z drutu kolczastego.
A w dzień, w dzień nie przelatuje żaden ptak.
Tutaj, w fabryce gestów synchronicznych,
szum taśmociągu przyniesie stado ptaków doskonałych,
ekonomicznych, o najwyższej wydajności lotu.

Przełożyła Joanna Kornaś-Warwas

Rita Chirian

Păsările

Mamaie zicea că berzele nu s-au mai întors. 
Au rămas cuiburile goale ca niște izbituri de obuz direct în cer. 
Nu s-au întors nici sturzul, nici vânturelul. 
N-a văzut nimeni un pițigoi măcar. Dar așa a fost în timpul războiului.
Apoi, o vreme, păsările și-au făcut treaba, cerul a fost ocupat, 
marelui www nu i-a scăpat niciun ochi –
la granița de vest stau ca în fața clasei cu copii, 
la sfârșitul programului, când e destul să te întorci o clipă cu spatele 
ca s-arunce-nspre tine resturile de la prânz. 
Acum, la granița de vest, în lumina farurilor nu apare niciun animal
– autostrăzile sunt mai sigure decât gardurile de sârmă ghimpată. 
Iar ziua, ziua nu zboară nicio pasăre. 
Aici, în fabrica de gesturi sincron, 
vuietul benzii de lucru o să aducă stolul de păsări perfecte, 
economice, cu cea mai înaltă performanță de zbor.  

Rita Chirian urodziła się w 1982 roku w Sybin w Rumunii. Zadebiutowała w 2006 tomikiem poezji Sevraj (Odstawienie), uhonorowanym Krajową Nagrodą im. Mihaia Eminescu. W 2010 opublikowała tomik poker face, a następnie Asperger (2012). W 2016, nakładem Oficyny Wydawniczej Max Blecher, ukazał się tomik Casa fleacurilor (Dom błahostek), za który poetka została wyróżniona w styczniu br. nagrodą Młody Pisarz Roku 2016.

Rita Chirian (Sibiu, România), s-a născut în 1982, a debutat editorial în 2006 cu volumul de poezie Sevraj, care a obținut Premiul Național Mihai Eminescu. În 2010, publică poker face, urmat de Asperger (2012). În 2016, la Casa de Editură Max Blecher, apare volumul Casa fleacurilor (Premiul Tânărul Scriitor al anului 2016 – ianuarie 2017). 

Joanna Kornaś-Warwas, tłumaczka, lektorka języka rumuńskiego, ukończyła filologię rumuńską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi szkołę językową CALITATE w Krakowie. Przekłada prozę, poezję oraz sztuki teatralne. Jest autorką przekładów najbardziej cenionych pisarzy rumuńskich, takich jak Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. Powieść Dana Lungu pt. Jestem komunistyczną babą! znalazła się w półfinale Nagrody Angelus dla najlepszej książki Europy Środkowej w roku 2010. W 2016 roku otrzymała Nagrodę dla tłumacza „Europejskiego Poety Wolności 2016” za tomik Moja ojczyzna A4 Any Blandiany oraz Nagrodę dla tłumacza za przekład uhonorowanej Literacką Nagrodą Europy Środkowej ANGELUS Księgi szeptów Varujana Vosganiana.

Joanna Kornaś-Warwas, traducătoare, lector de limba română, absolventă de filologie română la Universitatea Jagiellonă. Conduce Școala de limbi străine CALITATE de la Cracovia. Traduce proză, poezie şi piese de teatru. Este autoarea versiunii poloneze a cărților unora dintre cei mai apreciaţi scriitori români, precum Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian. Romanul Sunt o babă comunistă!, de Dan Lungu, a fost semifinalist al Premiului Angelus pentru cea mai bună Carte a Europei Centrale în anul 2010. În 2016, Joanna Kornaś-Warwas a primit Premiul „Poetul European al Libertăţii 2016” pentru traducerea volumului Anei Blandiana, Patria mea, A4, și Premiul pentru Traducere pentru Cartea șoaptelor, de Varujan Vosganian, laureata Premiului Literar al Europei Centrale „ANGELUS”.